Sjuksköterska

Sjukhuskliniker

Här finns information samlad för vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuskliniker.

10-punktsprogram mot antibiotikaresistens, styrdokument i Dalarna

10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg från 2014 är uppdaterat 2022. Läs gärna även versionen med referenser, där det står mer utförligt om punkterna.

10-punktsprogram

10-punktsprogram med referenser

 

Utskick till sjukhuskliniker i juni 2024 angående hur man kan arbeta med 10-punktsprogrammet. Powerpoint med bakgrund ligger på sidan om Styrdokument.

Brev till sjukhuskliniker (pdf, 1 sida)

10-punktsprogram sjukhuskliniker (ppt, 5 sidor)

 

Film om cystit hos äldre (6 minuter, extern film)

Bra film för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Filmen kan ses utan inloggning.

VRI-smart

Kort utbildning för all personal. Bra om man gör den årligen.

Till utbildningen


Slutenvårdsindikationer för antibiotika

Nationella slutenvårdsindikationer framtagna av NAG Strama för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus.

Till indikatorerna


Rondkort

Vi provar att arbeta med Rondkort på några kliniker. Rondkorten innehåller checklista med frågor som sjuksköterska kan ställa till läkare under ronden. Ena sidan handlar om att vi ska byta till smalspektrumantibiotika och peroralt antibiotika så fort som möjligt. Den andra sidan handlar om att vi inte ska glömma bort att avveckla KAD så fort som möjligt.

Om ni är intresserade av detta kan ni höra av er till smittskydd.dalarna@regiondalarna.se