Regionala Stramagruppen

Kontaktuppgifter till regionala Strama-gruppen.

Ulrika Winninge, Ordförande Strama Dalarna, Stramainformationsläkare, specialistläkare allmänmedicin
ulrika.winninge@regiondalarna.se 

Helena Ernlund, infektionsläkare, tf. smittskyddsläkare
helena.ernlund@regiondalarna.se 

Anna-Clara Benoni, infektionsläkare, Falun
annaclara.benoni@regiondalarna.se 

Victoria Green, Strama-apotekare i Dalarna
victoria.green@regiondalarna.se 

Fredrik Rücker, smittskyddsläkare
fredrik.rucker@regiondalarna.se 

Monica Lindqvist, smittskyddssköterska
monica.a.lindqvist@regiondalarna.se 

Lawan Wallenius, hygiensjuksköterska
lawan.wallenius@regiondalarna.se 

Gustav Backlund, ST-läkare mikrobiologi 
gustav.backlund@regiondalarna.se

Lovisa Carlsson, ST-läkare, endokrinologi, Falun
lovisa.carlsson@regiondalarna.se 

Steffen Dettman, specialistläkare internmedicin/kardiologi, Mora
steffen.dettman@regiondalarna.se 

Janna Nises, länsveterinär
janna.nises@lansstyrelsen.se 

Daniel Ströberg, specialistläkare allmänmedicin, Ludvika
daniel.stroberg@regiondalarna.se

Anna Jurland Ståby, specialistläkare allmänmedicin, Mora
anna.jurland@regiondalarna.se 

Marie Thelander, specialistläkare vårdhygien
marie.thelander@regiondalarna.se

Niko Vähäsarja, tandläkare, Folktandvården Bergmästaren, Falun
niko.vahasarja@regiondalarna.se 

Hong Yin, specialistläkare mikrobiologi
hong.yin@regiondalarna.se 

Josefin Årling, ST-läkare barnmedicin
josefin.arling@regiondalarna.se