Stramamål Vårdval primärvård Region Dalarna 2024

  • Mindre än 250 antibiotikarecept/1000 invånare och år i Dalarna
  • 80% av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år bör vara PcV
  • Öka andel PcV av luftvägsantibiotika till patienter ≥ 70 år

Blankett angående strama-ansvariga på Vårdcentral