För tandvården

Här finns information om Region Dalarnas tandvårdsstöd riktat till tandvården.

Symfoni

Här loggar du in till Symfoni (extern länk)

Tandhälsoregistret

Vård av N- och F-patienter ska registreras i tandhälsoregistret senast 14 dagar efter utförd åtgärd. Privattandvården hänvisas till supporten för resp. journalsystem.

Lokala anvisningar och taxor

Här finns lokala anvisningar och taxor för tandvårdsstöd Läs mer på 1177 om patientavgifter

Tänk på:

  • sjukvårdsavgift skall betalas av personer som får tandvård med Region Dalarnas tandvårdsstöd. Högkostnadskort och frikort är gemensamt med sjukvården. 
  • sjukvårdsavgift betalas från 1 januari det år man fyller 24 år till och med dagen man fyller 85 år
  • registrering av sjukvårdsavgift eller upplysning om frikort - se kontaktuppgifter nedan
  • daganteckning eller kopia på teknikerfaktura krävs för vissa åtgärder. Se kommentar i tandvårdstaxan
  • utbytesåtgärder gäller inte i regionens tandvårdsstöd. Ordinarie åtgärdskoder ska användas
  • fribeloppet för N- och F-tandvård i allmäntandvård är 20 000 kr/kalenderår
  • tandhygienistbehandling, max 6 åtgärder får utföras under kalenderåret. Förhandsbedömning krävs om behandlingsbehovet är större än sex åtgärder per kalenderår

Förhandsbedömning tandvård

Förhandsbedömningar används av tandläkare/tandhygienist för att bedöma om ett terapiförslag kan godkännas med tandvårdsstöd. De skickas i första hand via Symfoni.

  • exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. Röntgenbilder utskrivna på papper godkänns inte.
  • bifoga bilagor som fil i första hand eller skriv ut bilagorna och skicka med post.

Logga in till Symfoni för att göra din förhandsbedömning (extern länk)

Beskriv fallet noga och bifoga alla obligatoriska bilagor.

Om du inte har behörighet till Symfoni

Använd vår ifyllbara blankett Förhandsbedömning tandvård. Fyll i på datorn. Beskriv fallet noggrant, skriv ut och underteckna formuläret.

Privata vårdgivare skickar alla röntgen och foton på en CD/DVD eller USB. Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. (Folktandvården i Dalarna behöver inte bifoga röntgen och foton, Tandvårdsstöd Dalarna har åtkomst till programmet.)

Skicka formuläret och alla obligatoriska bilagor med post, i igenklistrat kuvert, till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Förhandsbedömning tandvård - ifyllbar (pdf, 1 sida)