Dalaspåret

Vårt egna ledarskapsspår tillsammans med nyckelpersoner och bibliotekschefer på Dalabiblioteken. Ledarskapsspåret är en del av projektet: "Digitalt först med användaren i fokus". Ett projekt med fokus på digital kompetenshöjning tillsammans med Kungliga biblioteket, regionala biblioteksverksamheterna och kommunernas folkbibliotek.

Vårt mål med ledarskapsspåret är att vi ska:

  • Känna oss bekväma med begrepp som digitalisering, digital transformation, digital mognad...
  • Reflektera kring hur den digitala utvecklingen påverkar oss, vår verksamhet och samhället i stort, idag och i framtiden.
  • Utifrån vårt uppdrag hitta former för hur vi utvecklar biblioteken med fokus på användarnas behov, samt vara förberedd inför framtida digitala förändringar, t.ex. teknik, fortbildning, lokaler, ekonomi.
  • Reflektera kring sätt att synliggöra biblioteket i lokalsamhället när det gäller digital utveckling och stöd, samt hitta former för att samverka och synas inåt i den egna kommunen.

Dalaspåret består av eget förarbete från digiteket.se samt 6 stycken digitala träffar tillsammans med övriga deltagare. 

2020 höstens 3 träffar

Kick off
Katarina Gidlund, Mittuniversitetet: "Digitalisering vet en väl vad det är"
Peter Möller, Region Dalarna: "Om nuläget och framtida utmaningar för Dalarna ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv".

Det digitala samhället (Etiskt, filosofiskt och tekniskt)
Vi tittar på vårt samhälle från ett digitalt perspektiv. Vilka utmaningar har vi när det gäller det etiska, filosofiska, tekniska och kring tillgänglighet? Vad har vi för lösningar?

Vad är digitalisering, digital transforamation och digital mognad?
Hur ser vi till att prata om samma saker? Definiera begrepp. Vad är vårt digitala uppdrag? Vad behöver vi för kunskaper? Hur ser det ut på ditt bibliotek?

2021 vårens 3 träffar

Hur ser vårt digitala uppdrag ut? (Med omvärldsbevakning)
Vi reflekterar kring vårt digitala uppdrag. Hur ser det ut idag? Vilken digital verksamhet vill vi bedriva? Vilken kunskap behöver vi? Hur får vi med alla?

En lärande organisation (Hur får vi till det hemma)
Hur skapar vi engagemang, motivation och trygghet? Vi tittar på exempel och funderar på hur vi lära oss tillsammans

Driva frågor uppåt och inåt i kommunen
Vi reflekterar utifrån allt vi pratat om och funderar på hur vi kan synas i vår egen kommun. Hur vi kan bli en verksamhet som synns även inåt.