Utbildningar SIP

Samordnad individuell plan (SIP)

På denna sida kan du med samordningsansvar fördjupa dig kring SIP. Följ stegen nedan.

  1. Genomför webbutbildning om SIP (finns för både barn och vuxna). 
  2. Ta del av material som mötescirklar, kallelse till SIP och dokumentationsmall (dokument finns nedan).
  3. Läs den nya länsövergripande rutinen för SIP (dokumentet finns nedan).

Läs om SUS: SUS - Region Dalarna