Utbildningar SIP

Samordnad individuell plan (SIP)

På denna sida kan du med samordningsansvar fördjupa dig kring SIP. Följ stegen nedan.

  1. Genomför webbutbildning om SIP (finns för både barn och vuxna). 
  2. Ta del av material som mötescirklar, kallelse till SIP och dokumentationsmall (dokument finns nedan).
  3. Läs den nya länsövergripande rutinen för SIP (dokumentet finns nedan).
  4. Anmälan görs sedan till EN av nedanstående digitala uppföljningsträffar längre ner på sidan.

Träffarna hålls:

  • 7 maj kl. 8.30-10.00 
  • 16 maj kl. 13-14.30 
  • 29 maj kl. 13-14.30 

Digital uppföljningsträff

Organisation
Jag vill delta

Läs om SUS: SUS - Region Dalarna