Alla kan läsa och hör sen

Projektet syftade till att utifrån de erfarenheter Region Värmland fått via projektet Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet (2016) öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos förmedlare på bibliotek i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

Projektmål

 • Ökad kunskap och kompetens på biblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
 • Utveckla samarbete på regional nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier inklusive tidningsföretagen och stimulera samarbeten mellan folkbibliotek och andra aktörer
 • Integrera dagstidningar som taltidning i begreppet tillgängliga medier på bibliotek
 • Utarbeta förslag på metoder för hur dagstidningar som taltidning kan hanteras på bibliotek
 • Pröva och utvärdera de erfarenheter Region Värmland fått i projektet Tillgängliga medier allmänhet och taltidningar i synnerhet
 • Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikationskanaler som gestaltar dagstidningar som taltidning på bibliotek
 • Ökad kvalitet i samtalet vid registrering av nytt konto för egen nedladdning, för att säkra att man informerar om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning.

Effektmål

 • Alla tillgängliga medier blir mer synliga i biblioteksrummet
 • Alla tillgängliga medier blir mer synliga i bibliotekets aktiviteter
 • Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur bibliotek arbetar med tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
 • Ökad kännedom och kompetens på biblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
 • Ökat intresse och engagemang för dagstidningar som taltidning samt tillgängliga medier på bibliotek vilket bidrar till att taltidningsverksamheten integreras i befintlig verksamhet
 • Ökat antal taltidningsläsare
 • Ökad kunskap om användarna av tillgängliga mediers upplevelse och behov

Projektet fick fått stöd från MTM – Myndigheten för tillgängliga medier med 900 000 kr.

Fakta

Projekttid år 1: 1 februari – 31 december 2017
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektteam: Konsulenterna vid de regionala biblioteksverksamheterna.
Projektet fick en fortsättning under tiden 1 januari – 31 december 2018.

Här kan du se föreläsningen från utbildningsdagarna 2017, Från äppelhylla till Läsa på olika sätt med Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek.

Anna berättar om sitt prisbelönta arbete med tillgängliga medier och visar hur tillgänglig verksamhet kan göras synlig, vad en Äppelhylla kan innehålla samt verksamhet i samband med Äppelhyllan.