Logotype kub-projektet

KUB-projektet

KUB-projektets syfte var att all bibliotekspersonal i fyra län skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet ville säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov och att biblioteken utvecklas som lärande organisationer.

KUB var ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i de fyra länen: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Projektet medfinansierades av ESF (Europeiska Socialfonden).

Projektägare var Region Värmland. Dokumentation från kurser och föreläsningar finns kvar vi länken nedan till och med år 2017. Har du glömt bort ditt lösenord till dokumentationen hör av dig till oss så får du inloggningsuppgifterna.