Dela läslust

Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att den blir mer offensiv. Den ska utgå från förutsättningar och behov i respektive biblioteks lokalsamhälle och stärka bibliotekets och bibliotekspersonalens möte med såväl sina aktiva som sina potentiella användare.

Projektet har tre mål; ett på individnivå för målgruppen bibliotekspersonal, och ett vardera på organisationsnivå för kommunbiblioteken respektive de regionala biblioteksverksamheterna.

Projektet är upplagt i tre nivåer:

  • en gemensam bas för alla som deltar i projektet. Denna innehåller fyra heldagar med samma innehåll som erbjuds i alla fyra länen.
  • ett antal projektaktiviteter utformas utifrån behovsanalysen. Dessa kan vara gemensamma för alla länen eller ett par län.
  • lokala utvecklingsarbeten som bygger på behovsanalysen genomförs på kommunbiblioteken.

Projektet har fått stöd från Statens kulturråd med 1,6 miljoner kr.

Fakta

Projekttid: 1 januari 2015 – 31 januari 2017
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektteam: Konsulenterna vid de regionala biblioteksverksamheterna.
Projektledare: Lisa Ångman, Länsbibliotek Uppsala
Tel: 070-618 66 24
E-post: lisa.angman@regionuppsala.se