Hand som plockar äpple

Verksamhet

Vår uppgift är att vara en aktiv och drivande bibliotekssamarbetspart regionalt och nationellt. Vårt mål är att alltid ge länets bibliotek ett gott och relevant stöd.

Organisatoriskt tillhör Länsbibliotek Dalarna kultur- och bildningsförvaltningen och verksamheten styrs av regionens kultur- och bildningsplan, biblioteksplan samt bibliotekslagen.