Uppslagen bok med äpple

Biblioteksutveckling

Länsbiblioteket är Region Dalarnas regionala biblioteksverksamhet.

Länsbiblioteket ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek. Länsbiblioteket ska också samverka med regionala och nationella aktörer på kultur-, bildnings- och biblioteksområdet. Utgångspunkterna är folkbibliotekens/kommunernas behov, Dalarnas kultur- och bildningsplan 2023-2026 och bibliotekslagen.

Målet är att vara ett gott och relevant stöd för biblioteksutvecklingen i kommunerna. Framgångsfaktorer för verksamheten är förhållningssätt som kännetecknas av utvecklingsfokus, dialog och nätverk samt utvärdering, omprövning och kritisk granskning.