Dalabiblioteken ökar samarbetet mellan biblioteken

Dalabiblioteken är ett samarbete mellan Dalarnas femton kommunbibliotek.

Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt mellan Dalarnas femton kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. De kommer att själva kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst.

Gemensam bibliotekswebb

Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden. 

Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information, kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det demokratiska samhället.

Bakgrund

Det förberedande arbetet har pågått under flera år och beskrivs i "Förstudie bibliotekssamverkan i Dalarna" (2016) av Petra Gustafsson.

Kontakt

Ann-Sofie KöpmansBibliotekskonsulent

E-post: annasofie.kopmans@regiondalarna.se