Böcker

Litteratur

Berättelser och litteratur ligger till grund för många andra konstformer. Litteratur och läsning kan ge livsupplevelser. Dalarna har ett stort litterärt kulturarv och mång nutida författare kommer från landskapet eller har valt att bosätta sig i Dalarna.

Litteraturen som konstform

I den infrastruktur som finns idag visar mångfalden av aktörer att litteraturen är en angelägenhet för många ur flera perspektiv. Framförallt dominerar det litteraturfrämjande perspektivet; de sammanhang där litteraturen möter sina mottagare. Däremot finns ingen tydlig linje hur litteraturen som konstform ska utvecklas.

Under planperioden 2016-2018 har litteraturområdet kartlagts och ett antal aktiviteter har testats i projektform. Under 2019 ska projektet utvärderas och resultaten ligga till grund för beslut om vägval när det gäller regionens roll för litteraturen som konstform i Dalarna. Region Dalarna vill:

  • besluta om strategiska regionala insatser för att utveckla litteraturen som konstform.

Under planperioden 2019-2022 ska Länsbibliotek Dalarna bidra till arbetet med att lyfta litteraturen som konstform i länet genom att:

  • fortsätta utveckla dialogen och samarbetet med länets ordkonstnärer
  • fortsätta utvecklingen av webbplatsen Dalalitteraturen.se

Person med klänning

Dalalitteraturen

Länsbibliotek Dalarna ansvarar för Dalalitteraturen som är en samlingsplats för litteratur från Dalarna. Här presenterar vi författare med anknytning till länet och litterära platser runt om i Dalarna. Välkommen att botanisera i Dalarnas bokskog och få tips på utflyktsmål i litteraturens spår.

Garanterat bra böcker

Garanteratbrabocker är en bokblogg som skriver och tipsar biblioteken i Dalarna om sina favoriter bland de litteraturunderstödda böckerna, de så kallade kulturrådsböckerna eller KUR-böckerna. Tanken med bloggen började med att många av KUR-böckerna inte nådde ut till låntagarna som de borde. Ambitionen är att bloggen ska fungera som en bokbank för att kunna tipsa om böcker som kollegor har gillat och recenserat.

Biblioterapi

Biblioterapi handlar om att läsa och skriva för att få insikt i vad det är att vara människa. Ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att medvetet utforska upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är att främja välmåendet och det personliga växandet genom reflektion och samtal. Det får gärna ske i grupp, då kan vi lära av varandra. Handledarens uppgift är att lyssna och fånga upp det som bidrar till processen, och vara guiden som lotsar vidare.

Kontakt

Birgitta WinlöfBibliotekskonsulent

Telefon: 072-143 81 66
E-post: birgitta.winlof@regiondalarna.se