Ett Läslyft för Dalarna

Ett Läslyft för Dalarna arbetar med strukturerna för det läsfrämjande arbetet i länet.

Syftet med Ett Läslyft för Dalarna är att skapa fler hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet. Projektet arbetar för att aktivera samarbetet mellan bibliotek, bildningsförbund och andra tänkbara läsfrämjarkamrater. 

Fakta

Projekttid: 1 april 2017 – 31 december 2019
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektledare: Suzanne Lazar och Malin Magnusson Barle

Hade du nytta av informationen?