Bild- och formkonsulenter

Konsulentverksamheten inom Bild och form Dalarna arbetar med att stödja, främja och utveckla bild- och formområdet i samverkan med aktörer eller institutioner på kommunal, regional eller nationell nivå.

Vårt uppdrag handlar om att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse i länet inom konst, form, arkitektur och design. Vi verkar för allas möjligheter till upplevelse, bildning och skapande inom området och att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Så här jobbar vi

Som konsulenter arbetar vi både strategiskt och uppsökande med samverkan på nationell, regional och kommunal nivå. Omvärldsbevakning, nätverkande och samverkan är centralt för uppdraget. Vi bidrar till att:

  • skapa goda förutsättningar för yrkesverksamma bild- och formskapare att utveckla sina kulturuttryck och verka i länet.
  • stödja arrangörer och främja sammanhang och platser för att skapa, uppleva, mötas och kunskapa runt bild och form.
  • stärka kreativa och kulturella näringar och utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Vilka jobbar vi med

Målgrupper för vårt arbete är yrkesverksamma konstnärer i länet, aktörer inom området arkitektur, form och design, offentlig verksamhet regionalt och kommunalt, konsthallar, ideellt föreningsliv och studieförbund med flera. Vi har särskilt fokus på verksamheter som arbetar mot barn och unga, äldre samt nationella minoriteter.

Vad vi hjälper till med

Som konsulenter kan vi till exempel hjälpa till med att skapa nätverk, stödja kommuner och andra aktörer i processer och skapande, tillämpa planer och initiera nyskapande pilotprojekt. Välkommen att kontakta oss!

2023

februari 2023

januari 2023

2022

november 2022

oktober 2022

augusti 2022

juni 2022

maj 2022

april 2022

mars 2022

2021

december 2021 (pdf, 5 sidor)

november 2021 (pdf, 9 sidor)

oktober 2021 (pdf, 3 sidor)

september 2021 (pdf, 8 sidor)

juni 2021 (pdf, 9 sidor)

 

2020

december 2020 (pdf, 9 sidor) 

september 2020 (pdf, 5 sidor)

juli 2020 (pdf, 5 sidor)

juni 2020 (pdf, 8 sidor)

januari 2020 (pdf, 2 sidor)

2019

september 2019 (pdf, 1 sida)

juni 2019 (pdf, 3 sidor)

maj 2019 (pdf, 2 sidor)