Målning

Aktuella utvecklingsområden

De regionala insatserna för att stödja och utveckla bild- och formområdet i länet sker kontinuerligt. Ibland görs större utvecklingsinsatser inom aktuella områden, både i form av projekt, andra samarbeten eller utredningar. Satsningarna görs oftast i samverkan med andra aktörer, både lokalt, regionalt och nationellt.

Panelsamtal konsten och landsbygden

Kunskapsnav offentlig konst – samverkan med Statens konstråd

ANODA ung konst

Arkitektur form och design

Bomo Borlänge Modern

Demografik
Demografik fanzine (pdf, 128 sidor)

DEMOGRAFIKPROJEKTET låter barns och ungas grafiska röster ta plats i det offentliga rummet inför valet 2018.
Under våren och sommaren 2018 genomfördes aktiviteter i många av länets kommuner både inom Skapande skola och fritid och i andra sammanhang. Genom filosofiska samtal och grafiskt arbete formulerades budskap och tankar om de stora frågorna. 30 augusti – 2 september 2018 kulminerade projektet i en gemensam manifestation med affischer, bilder och texter som gjorts under projektet. Materialet samlades också i en katalog/ett fanzine som överlämnades till politiker och beslutsfattare.

Projektet drevs och finansierades av deltagande kommuner tillsammans med Region Dalarna (fd Landstinget Dalarna) inom ramen för samverkansplattformen ANODA Ung Konst.

Vill du veta mer om DEMOGRAFIK?
Kontakta projektledaren för Demografik:
Camilla Nyman, bild- och formkonsulent
E-post: camilla.nyman@regiondalarna.se
Telefon: 072-561 65 13