Konstnärlig gestaltning och förvaltning

Bild och form Dalarna har i uppdrag att förvalta, utveckla och förmedla regionens konstinnehav genom att gestalta verksamheternas lokaler samt att arbeta med konst vid om-, till- och nybyggnationer av regionens fastigheter. Ansvariga för detta är bild- och formhandläggarna.

I gestaltningsuppdraget ingår att med hjälp av konst gestalta offentliga lokaler inom Region Dalarnas verksamheter. Region Dalarnas konstsamling har byggts upp sedan 1940-talet och består av över 20 000 olika konstverk. Alla konstverk är registrerade i en databas.

Miljön inom Region Dalarna är till största delen offentlig. Den estetiska utformningen är viktig för totalupplevelsen vid besök i regionens lokaler. Själva utformningen påverkar hur vi navigerar, mår och interagerar med varandra. Kvalitativt gestaltade livsmiljöer bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där både trygghet och delaktighet är centralt.

En gestaltnings verksamhet är en omfattande praktisk och pedagogisk process och sträcker sig över alla Regionen Dalarnas verksamheter i hela Dalarna. Våra närmaste samarbetsparter är Regionfastigheter och alla verksamhetsansvariga inom Region Dalarna. Bild och form Dalarna köper in konst från yrkesverksamma konstnärer eller ger uppdrag att utforma konsten i samband med byggprojekt enligt procentsregeln. Region Dalarna tar inte emot konstdonationer.

Metod och arbetssätt

Bild- och formhandläggare arbetar både strategiskt och praktiskt för att utveckla arbetet med och förståelsen för gestaltning, förvaltning av offentlig konst inom Region Dalarnas alla lokaler och verksamheter. Kontinuerlig omvärldsbevakning, nätverkande och samverkan är centralt för uppdraget.

Att installera konstverk påverkar övrig gestaltning. Här hjälper vi till att läsa av och gestalta för en tydligare mer tilltalande offentlig miljö. Vi arbetar kontinuerligt med konstnärlig gestaltning inom Region Dalarnas verksamheter och med förvaltning och inventering av konstsamlingen.

Målgrupper för vårt arbete:

  • Besökare av Region Dalarnas lokaler 
  • Region Dalarnas egna personal och verksamheter

Kontakta oss gärna om:

  • Är du arkitekt eller yrkesverksam konstnär och vill bekanta dig med oss och vårt arbete
  • Har du frågor eller åsikter om gestaltningen inom Region Dalarnas verksamheter
  • Tipsa om aktuella utställningar i Norden

Kontaktpersoner

Margareta BjörklundKonsthandläggare

Telefon: 023-49 22 30
E-post: margareta.bjorklund@regiondalarna.se