Att ta prover på isbad

Här beskriver vi arbetssättet för att ta prover på isbad.

  1. Lägg isbitar i en engångsmugg och fyll på med kallt vatten.
  2. Märk provröret och stoppa det i en liten plastpåse för att inte etiketten ska bli blöt. 
  3. Placera provröret i isbadet för kylning. Provrör kan även kylas i kylskåp.
  4. Ta provet i det kalla röret.
  5. Blanda och sätt sedan genast tillbaka provröret i plastpåsen i isbadet.
  6. Transportera omedelbart till Laboratoriet för kylcentrifugering.