Analysprioritet och svarstider

Alla prover inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna besvaras så fort som möjligt

Inkomna prover besvaras i tur och ordning så fort som provförberedelser och analys-/undersökningsteknik tillåter. Vid medicinskt allvarliga situationer görs omprioriteringar för snabbare provsvar på vissa analyser/undersökningar.

Prover som inte kan analyseras/undersökas inom LmD skickas till annat laboratorium.

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

Patologi och cytologi Dalarna

Fryssnitt

Normalsvar 

Snabbsvar

SVF (Standardiserade vårdförlopp)