Förvaring och transport av prov

Förvaring och transport av prov

Förvaring av prover

Mikrobiologiska prov ska förvaras i kylskåpstemperatur fram till transport, om inget annat anges för respektive analys.

Många prov inom det mikrobiologiska området har begränsad hållbarhetstid. Välj därför provtagningstidpunkt, så att förvarings- och transporttid blir så kort som möjligt. Detta är extra viktigt då det gäller prov som ska skickas vidare till annat laboratorium. Fördröjning kan innebära, att provsvaret inte blir representativt eller att analys inte blir meningsfull.

Förvaring av blodprover, se Generell hantering av rör efter venprovtagning

Transport av prover

Alla prov skall packas och transporteras på ett säkert sätt, så att provmaterial inte kan läcka ut under normala transportförhållanden. Anvisningar finns i Packa Provet Rätt och kan laddas ner från Folkhälsomyndigheten.

Kuvert

Enstaka prover kan transporteras i vadderade kuvert med LD-turen. Proverna läggs i transporthylsor av plast innehållande en absorberande duk. Hylsor och eventuella remisser läggs sedan i vadderade kuvert märkta med "Diagnostiska prover" UN3373. För transport med Post Nord krävs en styv ytterförpackning av ex kartong.

Hylsor och kuvert finns i olika storlekar och kan beställas från Varuförsörjningen med följande art.nr:

 55746 Transporthylsa 30x84 mm 

55746 Transporthylsa 30x84 mm 

 41030 Transporthylsa 30x126 mm

41030 Transporthylsa 30x126 mm

 Vadderat kuvert

52453 Vadderat kuvert med streckkod för porto 180x260 mm
52454 Vadderat kuvert med streckkod för porto 240x330 mm
51725 Vadderat kuvert utan streckkod 180x260 mm   

Transportlådor

För enheter som skickar mycket prover tillhandahåller LmD transportlådor och förpackningsmaterial.

 Grå transportlåda

Transportlådor kan beställas via Kemlabs informationscentral 023-492155. Packningsinstruktion (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Bruna papplådor

 Bruna papplådor

Internt inom Falu lasarett transporteras prover i bruna papplådor.