Remisser

Flera av remisserna kan fyllas i på datorn och skrivas ut ifyllda.

Klinisk kemi

Benmärgsundersökning (pdf, 1 sida)

Droganalyser (pdf, 1 sida)

Iohexolclearance, Remiss och Arbetsprotokoll

Klinisk kemi (pdf, 1 sida)

Allergi (pdf, 1 sida)

Protein (pdf, 1 sida)

Svett-Klorid/Svettest (pdf, 2 sidor)

 

Klinisk mikrobiologi

Uppgifter som skall fyllas i på remiss (pdf, 3 sidor)

Odling PCR (pdf, 1 sida)

Serologi/immunologi (pdf, 1 sida)

Sporprov (pdf, 1 sida)

 

Patologi och cytologi

Rekvisition av journalhandling (pdf, 1 sida)

Allmän cytologi remiss (pdf, 1 sida)

Borttagning explosiva implantat (pdf, 1 sida)

Faxblankett hornhinnedonation (pdf, 1 sida)

Fertilitetsundersökning (pdf, 1 sida)

Gynekologisk cytologi (pdf, 1 sida)

Bårhusmeddelande (pdf, 1 sida)

Obduktion (pdf, 1 sida)

Histopatologi (pdf, 1 sida)

Läkarintyg omhändertagande av foster (pdf, 1 sida)

 

Transfusionsmedicin

Remiss transfusionsmedicin (pdf, 1 sida)

Beställning HLA-match trombocyter (pdf, 1 sida)

Specialkrav på blodkomponent till patient (pdf, 1 sida)

Rapport vid transfusionsreaktion 1731 (pdf, 2 sidor)

Val av erytrocytenhet (pdf, 1 sida)

 

Övriga remisser

Konsultremiss (pdf, 1 sida)

Remiss SIB mall (word, 1 sida)

Nej-talong biobanksprov 1 (pdf, 1 sida)