Provtagning och provhantering

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningskärl stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt.

Här finns information om:

Avhällning av prover till Falun - Information till vårdcentraler och lab om hur blodprover ska hällas av

Bakterieodling - Med provtagningspinne och provtagning för Övriga odlingar

Blodprover - Blodgruppering, Blododling, Förenlighetsprövning, Kapillärprovtagning och Venprovtagning.

Centrifugering - Information om hur rör ska centrifugeras samt inställningar av centrifug

Cerebrospinalvätska, CSV - Undersökning av Albumin, Bakterier och Celler

Faeces - Bakterieodling och Blod i avföring 

Patologiprover - Cellprover och Vävnadsbiopsier

Urinprover - Stickprov urin, Urinodling och Urinsamling