Tillbud och olycksfall

När hjälpmedel är inblandade i tillbud ska vårdgivaren rapportera till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Vissa olyckor och tillbud ska även rapporteras till Socialstyrelsen.

Vid incidenter ansvarar Dalarnas Hjälpmedelscenter för avvikelser av tjänster som utförts eller förskrivits av egen personal eller av anlitad underleverantör.

Vid avvikelser har Dalarnas Hjälpmedelscenter också ansvar att vara support till andra verksamheter inom regionen eller kommuner och ingå i deras analysteam gällande avvikelser med hjälpmedel som kan ha orsakat en negativ händelse. I dessa fall "ägs" avvikelsen av regionen och länets kommuner. Medverkan i analysteam regleras i avtal mellan Dalarnas Hjälpmedelscenter och respektive part.

Synergi

Avvikelser och förbättringsförslag rapporteras i ett webbaserat IT-stöd som heter Synergi. För att få tillgång till Synergi krävs att respektive verksamhet har en rutin för avvikelsehantering. Kontakta oss för mer information om Synergi.