Användarens ansvar

Hjälpmedel förskrivs till en namngiven hjälpmedelsanvändare som ett lån med nyttjanderätt.

Hjälpmedelsanvändaren (i förekommande fall god man/förmyndare) ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig. Vid förskrivning av personliga hjälpmedel godkänner hjälpmedelsanvändare ett låneavtal där användarens ansvar framgår.

Hjälpmedelsanvändarens ansvar är att:

  • Använda hjälpmedlet på det sätt hen fått information om.
  • Inte låna ut, sälja eller på annat sätt göra sig av med hjälpmedlet.
  • Inte ta med hjälpmedlet om hen flyttar från Dalarna.
  • Kontakta hälso- och sjukvården i landsting eller kommun om hjälpmedlet inte fungerar.
  • Själv ansvara för sitt försäkringsskydd.
  • Sköta hjälpmedlet så att det inte slits mer än normalt.
  • Vara rädd om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller försvinner på annat sätt.
  • Själv eller genom ombud lämna tillbaka rent hjälpmedel till enheten, efter lånetidens slut, om hen inte längre behöver hjälpmedlet eller när långivaren ber om återlämning. Hjälpmedel som inte lämnas åter efter anmodan kan hen bli skyldig att ersätta.

Om hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning eller om det kommer bort eller om det inte återlämnas trots uppmaning kan patienten/ brukaren bli ersättningsskyldig.

Hjälpmedelsanvändarens ersättningsskyldighet (pdf, 10 sidor)
Brevmall återkallelse (word, 1 sida)
Brevmall fakturering (word, 1 sida)

Hade du nytta av informationen?