Senaste ändringar i provtagningsanvisningar

Här listar vi ändringar i provtagningsanvisningarna, den senaste överst.

2024-06-04

Zink, S- analyseras nu i Falun, Klinisk kemi

2024-04-23

Coronavirus SARS –CoV-2 antikroppar (IgG), S- analyseras inte längre i Falun, Mikrobiologen.

2024-04-19

Metotrexat Högdos - Metoden läggs ner då hematologen inte längre ger behandling i Region Dalarnas regi.

2024-01-15

VRE odling - Ändrat provtagningsset för 

AFP - Ändrad åldersgräns för referensintervall

2024-01-12

S100B - Ändringar gällande hållbarhet

2023-12-06

Ny information om Troponin T, P-, skickas till Akademiska Sjukhuset

2023-11-29

Analysen P-PSA-kvot läggs ned från och med 2023-12-01.
För mer information se Extra Labnytt nr 13 - 2023 och PSA-kvot, P-

2023-11-15

Nu finns information om Provtagning på patient med kryoglobuliner och köldantikroppar,
Obruten värmekedja

2023-10-26

Förtydligande av provtagningsanvisning gällande Blodgas, a/k/vB-

2023-10-24

TRAK, S- analyseras nu i Falun, Klinisk kemi

2023-10-02

Nya Centrifugeringsrutiner

2023-09-07

Kvantitativ PCR för HBV, HCV och HIV införs på mikrobiologen

2023-05-09

Triglycerider, P-
Kolesterol, P-
HDL-kolesterol, P-
LDL-kolesterol, P-

Ny analys
Non-HDL-kolesterol, P-

2022-11-21

B-3-Hydroxibutyrat (B-Keton), B-
Klinisk kemi

NSE, S-
Klinisk kemi
Neuronspecifikt enolas

 

2022-06-16

Sediment, U-
Under v 26-33 ska Klinisk kemi Falun alltid kontaktas
på tel: 023-49 21 55 innan provet tas!

2022-03-28

Antidiuretiskt hormon, fP - har utgått från sortimentet.
Hänvisas till analysen P/S--CT-proAVP

2022-01-31

PK, P
Protrombinkomplex
Vid venprovtagning med Butterflynål och med kanyl med färdigmonterad hållare till vakuumrör (Art.nr: 54068 och 54069) ska ett rör utan tillsats "slaskrör" tas före Na-citratröret, för att säkerställa att röret fylls till angiven nivåmarkering.

2022-01-27

Märkning av prov
Förtydligande om placering av etiketter på blodrör
Se instruktionsfilm (1,30 min)

2022-01-10

Ny analys finns nu att beställa:
Fria lätta kedjor, Kappa/Lambda, S-
Klinisk kemi

2021-04-15

MCV, Ery-, B- Nya referensintervaller.

2021-02-17

Kalprotektin, F- Ny beslutsgräns

2021-02-15

HbA1C, Ny Patientinstruktion vid hemprovtagning, nytt dokument vid utlämning av provtagningsmateriel.

2020-09-29

Glukos, fP-
Glukos, P-

2020-09-18

Preanalytiska faktorer

2020-09-09

Direkt antiglobulintest, DAT,B-
Blodgruppering övriga, B
Blodgruppering, akut, B-
Blodgruppering barn < 4 mån, B-
BAS-test barn < 4 mån, B-
BAS-test, B-
Mottagare-Givare-test, MG-test, B- 
Fenotypning, B-

2020-08-12

Just nu sker många förändringar i Provtagningsanvisningarna, så läs igenom anvisningarna innan provtagning.

2020-06-22

Tobramycin, P- analyseras i Falun, klinisk kemi

2020-05-13

Ny remiss Transfusionsmedicin
Beställning "Fenotypning (fader mödravård)" har lagts till, för fenotypning av makar till gravida med antikroppar. Provet skickas vidare till Uppsala.

2020-05-04 

Nya referensintervaller för Kalium, dU- 30-120 mmol/d Natrium dU- 40-260 mmol/d.

2020-03-20

Östradiol, ultrakänsligt, S- har ny adress till externt laboratorium. Ny information provtagningen.

Tidigare

2019-03-12

Namnändring har skett på bakterien Clostridium Difficile till namnet Clostridioides difficile.

2018-12-12

Anvisningar gällande allvarliga ögoninfektioner finns under bokstaven Ö, konjunktivitet, keratit, endoftalmit, acantamoeba, Klamydia-Gonorré, virus (Herpes simplex och Adenovirus). Ny analys Testosteron bioaktivt i serum, skickas till Solna.

2018-12-03

Korrigerat referensintervall för B-MCV, MCHC, HB samt förtydligat fB-Glukos och beskrivit att det är möjligt att även ta kapillärt prov.

2018-11-19

S-Hepatit A IgG och Hepatit A IgM finns definierat i anvisningarna

2018-11-15

P-Calcium och P-Calcium korr, nytt referensintervall: ≥ 18 år 2,18 - 2,60 mmol/L

2018-11-12

P-CRP högkänsligt, nytt referensintervall < 2,0 mg/L

2018-10-01

Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gendetektion, ny analys i provtagningsanvisningar

2018-09-21

S-TSH nya referensintervall för gravida enligt nytt lokalt PM version 2018-09-20

2018-09-20

P-Procalcitonin, kompletterat med referensintervall, nyfödda samt tolkningsförslag gällande provets resultat.

2018-09-19

Urinodling, allmän bakterieodling
Mer om analysen -> Rekommendation från STRAMA och läkemedelsverket:
Vid misstänkt urinvägsinfektion hos patient med KAD: Avlägsna den gamla katetern och ersätt den med en ny ur vilken blåsurin tillvaratas för odling

2018-09-19

P-PSA total, Referensintervall har ändrats enligt nationella vårdprogrammet (2017-02-28).
Gräns för män <50 år har tagits bort. Nu finns följande tre åldersgränser:
< 70 år  ≥ 3,0  µg/L
70-80 år  ≥ 5,0  µg/L
> 80 år  ≥ 7,0  µg/L 

2018-07-11

B-Koloxidhemoglobin Venös provtagning: Proppen får EJ tas av vakuumröret. Omgående transport till laboratoriet. Hållbart 12 timmar i rumstemperatur.

2018-07-02

Samtlig externa länkar gällande generellt i provtagningsanvisningar har korrigerats. Tagit bort P-Teofyllin från Dalarnas akutlista. Prov utföres i Örebro.

2018-06-15

CSV/P - Glukoskvot, korrigerat referensintervall Kompletterat provtagningsinformation gällande dU-Kalium att även stickprov kan analyseras.

2018-06-01

Länk till remissida vid Karolinska universitetslaboratoriet gällande Metabolisk utredning på Analys "Metabolisk screening" https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/remisser/

2018-05-28

Kompletterat analyser NT-proBNP, Troponin I högkänsligt, samt Troponin I(Stratus) med Förväntad svarstid: En timme. Patologi/Cytologi : Histologiska undersökningar Cervixkon, Prostata, mellannålsbiopsi, Prostektomi finns som val i sökindex.

2018-05-25

Leukocyter klassificering: Vid vissa tillfällen krävs utredning av medicinskt avvikande resultat. Det kan då behövas manuell bedömning av B-Leuk klass. Laboratoriemedicin rekommenderar därför att 3 kapillära blodutstryk medföljer EDTA-röret. Blodutstryken märks med samma beställningsnummer som blodröret. P/S Lipas skickas till klinisk kemi Karlstad. Kompletterat bakteriologiska undersökningar med "Förväntad svarstid".

2018-05-24

Parvovirus B 19 -antikroppar/-antigen, serologi/PCR skickas numera till Akademiska

2018-05-23

Glukosbelastning, korrigerat referensintervall

2018-05-08

Allergipaneler, justerat referensintervall i enlighet med nya svarsrutiner 2018-05-14

2018-04-20

C-peptid, prefix "f" fastande exkluderas, vilket är anpassat till Akademiska laboratoriets föreskrifter. 5-HIAA, finns i meny och är sökbart via numeriska delen 0-9, samt under bokstaven H, HIAA-5

2018-04-17

Korrigerat minsta provmängd på Blåssköljvätska, Cyt- (500 mL), Ascitescytologi, Asc- (150 mL), Buksköljvätska, Cyt (150 mL)

2018-04-16

P/S- C1q,  korrigerat länk till remiss immunologi, Region Skåne FISH och FLT3, korrigerat länk till Genetik Akademiska laboratoriet

2018-04-11

U-Spice har utgått och ingår ej i Drogverifiering U-

2018-03-26

Mikro-SR-B, utföres ej i Borlänge

2018-03-15

S-D-Vitamin 25 OH, referensvärde ändrat till nivå som anses optimal: 75-225 nmol/L Alkalisk fosfatas, LAP-score, Lkc(B)-, analys har utgått.

2018-03-02

S-MMA skickas till Västmanlands sjukhus, Västerås, beställning görs elektroniskt som tidigare i TakeCare. KUB test, skickas måndag - torsdag till Örebro sjukhus

2018-02-19

Öronodling, allmän bakterieodling från örat, kompletterat provtagningsmaterial, provtagningsset, flytande för bakterier, blå kork eller ceriserosa kork. Finns två likvärdiga provtagningsmaterial men val av set är beroende av hur trångt det är i hörselgången.

2018-02-14

Korrigerat Proteinfraktion U-, ska vara gelrör för serumanalys istället för EDTA rör.

2018-01-31

Glukoselimination för gravida, är publicerat. 

2018-01-26

Lagt till sökbegrepp Fria lätta kedjor, som underlättar att hitta anvisningar för Kappakedjor.

2018-01-23

Helicobakter pylori-antigen, F-, ändrat minsta provmängd till 3 skedar feces. Schistosoma spp S-, lagt till analys, antikroppsbestämning med indirekt immunfluoresence-test (IF) och ELISA. Prov skickas till Folkhälsomyndigheten. lagt till beställningskategori i TakeCare För att förenkla TakeCare-beställning vid ex. punktatodlingar

2018-01-22

Ytmarkörer, immunfenotypning, B-/Benmärg- ändrar rörtyp och länkar till webbsidan hos Akademiska lab.

2018-01-12

Troponin I, Högkänsligt, P-, kompletterat med referensintervall för barn. Östradiol, ultrakänslig remiss, länk till Tillväxtlaboratoriet Göteborg remiss.