Protetik

Information från protetikavdelningen för dig som är vårdgivare.

Avdelning för Protetik utför:

  • Undersökning, diagnostik, planering och behandling av patienter med omfattande protetiskt behov som ej kan lösas på allmäntandvården
  • Rehabilitering av multisjuka patienter där delar av mjuk- och hårdvävnad i ansiktsområdet ska ersättas
  • Konsultationer
  • Fortbildning av personal inom Folktandvåren och Privattandvården
  • Auskultantverksamhet
  • Nischutbildning

Varje år tar vi emot cirka 350 remisser från Folktandvården och Privattandvården.

Välkommen med din remiss. Beroende på angelägenhetsgrad kan väntetid för behandling variera mellan 1 och 24 månader. Undersökning hos oss kostar mellan 4 000 till 5 500 kronor beroende på karensen.

Vid konsultationsremiss kommer en lämplig terapi för just ditt fall att planeras. I dessa fall önskas en radiologisk undersökning (helstatus, panorama), parodstatus samt studiemodeller. Skicka även fotodokumentation om det finns.

På torsdagar hålls terapimöte med samtliga specialister. Du är välkommen med dina fall. Föranmälan krävs.

Protetikavdelningen ger konsultation även via telefon: måndag till onsdag 15:15-16:15. 

Centrum oral rehabiliteringSpecialisttandvården Manhem

Adress: Manhemsvägen 28, 791 31 FALUN