Pedodonti

Information från avdelningen för Pedodonti för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot drygt 650 remisser per år från allmäntandvård, privattandvård och sjukvård. Avdelningen för Pedodonti utför specialisttandvård för barn och ungdomar upp t.o.m. 19 år med följande:

 • Grundsjukdom som påverkar allmänhälsan eller tandhälsan avsevärt, som t.ex. medfödda hjärtfel med kvarvarande restdefekt, svårtinställd diabetes, cancersjukdom eller syndrom.
 • Eruptionsstörningar som kräver svårare kirurgiska ingrepp.
 • Svårare tandutvecklingsstörningar som antingen kräver behandling eller diagnosintyg.
 • Tandvårdsrädsla eller behandlingssvårigheter trots omfattande inskolning på kliniken.
 • Parodontal sjukdom.
 • Besvär ifrån käkar och/ eller ansikte.
 • Barn med slemhinneförändringar, cystor, eller annan ovanlig patologi i mjukvävnader eller käkar.
 • Omfattande kariesskador i kombination med behandlingssvårigheter eller tandvårdsrädsla där inskolning och behandlingsträning misslyckats på hemmakliniken.
 • Barn med svårare beteendestörningar
 • Akut bedömning och/ eller behandling vid större tandtrauma.
 • Bedömning eller behandling av tidigare traumaskadat bett.
 • Övriga omfattande och komplicerade frågeställningar som inte kan hanteras inom allmäntandvården.
 • Barn under två års ålder eller barn som väger mindre än tolv kg som behöver sedering inför tandbehandling.