Folkhälsofunktionen

Folkhälsofunktionens uppdrag riktar sig främst till BVC, skola och personer med rätt till nödvändig tandvård. Syftet är att verka för en jämlik munhälsa med fokus på förebyggande åtgärder.

Folktandvårdens Folkhälsofunktion bildades 2021 med en bas i Falun och har nu medarbetare utplacerade på sex orter runt om i regionen.

Folkhälsofunktionens uppdrag riktar sig mot BVC, skola och personer med rätt till nödvändig tandvård. Ett äldrecentrum är under uppbyggnad med främsta uppgift är att samverka med hälso- och sjukvården. 

Folkhälsofunktionens syfte och mål är att verka för en jämlik munhälsa för Dalarnas befolkning med en god hälsa och vård på lika villkor med tonvikt på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

 

Kontaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till Folktandvårdens folkhälsofunktion.

folktandvarden.folkhalsofunktion@regiondalarna.se

023-49 05 70