Utbildningsmaterial

Här finns filmer om Region Dalarnas tandvårdsstöd och om munvård att använda i utbildningssyfte. Filmerna är producerade av Högskolan Dalarna.

Basal munvård - inspektion av munhåla

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Munvård - vid livets slut

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Inspelad utbildning för dig som är kommens utfärdare av underlag för tandvårdsstöd.