Simuleringsträning

​Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Det kan till exempel vara en klinisk situation där "patienten" är en avancerad simulator i fullskalemodell.

Simulering ger möjligheter att öva verklighetstrogna händelser där metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som teamträning, kommunikation och beslutsfattande.

För att simuleringen ska ge bäst utbyte krävs att deltagarna är aktiva, visar respekt för varandra och lever sig in i situationen. Simulationen leds av en instruktör som guidar teamet genom scenariot, och debriefingen.

Övningarna kan filmas för att användas i debriefing och reflektion.

För att alla ska känna trygghet i lärandet och efterföljande debriefing har alla som deltar i övning tystnadsplikt om det som görs och sägs.​

 

Några av våra simuleringsgrupper är.

  • BKT (Basal kirurgisk teknik)
  • CEPS Barn & CEPS Neo, (CEPS är ett koncept för patientsimulering)
  • AT/BT Akutskola
  • TUBAS-IVA (Tidig upptäck och behandling av akuta sjukdomstillstånd)
  • ATSS (Akut traumasjukvård för Ssk)