Grundläggande omvårdnad och blåsdysfunktion

Kursdatum: 2-3 september, 2024 Kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats.

Blocket fokuserar på omvårdnad. Vi kommer att gå igenom patientsäkerhet samt riskområden som nutrition, elimination och fall. Vi tittar på bedömningsinstrument och förebyggande åtgärder från undersköterskans perspektiv. En av dagarna ägnas helt åt blåsdysfunktion, inkontinens och katetersättning. Föreläsare för denna dag kommer från hjälpmedelsenheten och fokus kommer vara särskilt på blåsdysfunktion och inkontinens. Katetersättning kommer att tränas på attrapper enligt senaste riktlinjerna från vårdhandboken.

Blocket inkluderar följande delar:

  • Blåsdysfunktion/inkontinens
  • KAD
  • Elimination
  • Patientsäkerhet
  • Nutrition
  • Fall

 

Antal platser: 20st

Kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats.

Anmälan grundläggande omvårdnad och blåsdysfunktion

Godkännande

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se