Urin och blåssköljvätska

Lika delar 50% etanol och vätska blandas omedelbart efter provtagningen och insändes i flaska till laboratoriet.

Prov från Falu lasarett: Vätskan kan sändas omedelbart, ofixerad till laboratoriet. Om sköljningen måste göras efter laboratoriets arbetstid fixeras provet i lika delar 50% etanol och förvaras i kylskåp tills det kan skickas.