Immunofluorecens (IF) undersökning

Prov från hud eller slemhinna till immunfluorescens (IF) undersökning

  1. Anteckna på remissen att IF önskas.
  2. En biopsi i formalin insänds för vanlig histologi.
  3. En biopsi, minst 3 mm storlek tas så att den utöver förändringen innehåller övergången mellan frisk och förändrad vävnad.

A. Om provet kan lämnas till Patologen senast inom 1 timme:

  • Lägg provet i en kompress fuktad med fysiologisk koksalt och lägg "paketet" i en petriskål eller burk.
  • Preparat och remiss lämnas i handen på personal på laboratoriet.

B. Om provet inte kan lämnas inom 1 timme:

  • Lägg provet i en burk med rumstempererad Histocon. OBS! Preparatet behöver endast täckas med vätskan.
  • Anteckna på remissen tidpunkten när provet lades i Histocon.Förpacka burken i +4°C med hjälp av isklampar. (Märk klamparna med avsändare så skickas de tillbaka med LD-turen). Provet skall anlända till laboratoriet inom 24 timmar.