Kliniska prövningar

Allmänna riktlinjer och mallar.

Följande riktlinjer för kliniska prövningar gällande läkemedel och medicintekniska produkter gäller inom Region Dalarna.

Riktlinjer för kliniska prövningar (word, 4 sidor)

Ansvarig prövare rapporterar deltagande i kliniska prövningar direkt i CRIS 

Stöd vid avtalsskrivande

Contact information and timelines (pdf, 2 sidor)

National details to consider (pdf, 3 sidor)

Mall för intern överenskommelse (word, 2 sidor)

Kostnadsberäkningsmall (xls, 9 sidor)

Checklista studieavtal (pdf, 4 sidor)

Checklista fördjupning (pdf, 9 sidor)

Fakturaunderlag (xls, 7 sidor)