Antibiotikaresistens

Vi sammanställer det lokala antibiotikaresistensläget i Dalarna två gånger per år.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Falu lasarett undersöker kontinuerligt antibiotikaresistensen hos de bakterier som identifieras i olika typer av odlingar. Resultaten rapporteras till behandlande läkare för att enskilda patienter skall få rätt behandling.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi gör två gånger per år en sammanställning av det lokala antibiotikaresistensläget i Dalarna, under perioderna januari-juni och juli-december. Med kännedom om resistensläget i länet underlättas så kallad empirisk terapi. Chansen ökar att från början ge rätt antibiotikum, innan man vet vad odling och resistensbestämning kommer att visa.

Information rörande antibiotikaresistens hos vissa bakteriearter rapporteras kontinuerligt till Folkhälsomyndigheten.

Enligt smittskyddslagen rapporteras kontinuerligt alla fynd av meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och gramnegativa tarmbakterier som producerar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) eller extended spectrum beta-lactamase carba (ESBLcarba). Statistiken sammanställs av Folkhälsomyndigheten.