Obduktion

Obduktionsavdelning och bårhus tillhör avdelningen för klinisk patologi och cytologi.

Avdelningen utför endast kliniska obduktioner, d.v.s. sådana där patienten avlidit av sjukdom och inga tecken finns som tyder på onaturlig död.

När patienter avlider i hemmet eller i övrigt utanför sjukvårdens område, avgör öppenvårdsläkaren om det finns behov av att kontakta polismyndigheten.

Vid misstanke om brott, självmord, olycksfall eller skada (oberoende av vårdtidens längd), eller när Lex Maria kan vara aktuell, måste detta klaras upp innan obduktion kan utföras. Finns misstankar om onaturlig död ska förundersökningsledaren och polismyndigheten informeras. Först när de givit klartecken kan begäran om klinisk obduktion framföras. På obduktionsremissen måste antecknas att polisen är underrättad och inte har några invändningar mot att klinisk obduktion utförs.

På obduktionsremissen måste alltid antecknas att anhöriga är informerade och har samtyckt till obduktion.