Tvättstugebibliotek

Smedjebackens folkbibliotek och studieförbund i samverkan för ökat läsande – Tvättstugebiblioteken

Projektet har drivits i samarbete mellan Smedjebackens bibliotek, ABF Dala Finnmark och Hyresgästföreningen i Smedjebacken med Länsbibliotek Dalarna som projektstöd och projektägare. Projektet har fått stöd från Statens Kulturråd med 60 000 kr per år för de båda första projektåren och med 80 000 kr för det tredje och sista året. Det treåriga projektet är avslutat och integrerat i den löpande verksamheten.

Det första tvättstugebiblioteket står sedan 2013 färdigt i Morgårdshammar. I september 2014 öppnades det andra tvättstugebiblioteket på Malmgatan. Det har fokus på människor med annat modersmål än svenska. I februari 2016 invigdes det tredje Tvättstugebiblioteket på Hovslagargatan. Här är Norrbärke Hembygdsförening en viktig samarbetspartner och lokalhistorien lyfts fram.

Slutseminarium

Den 12 oktober 2016 hölls slutseminarium om projektet i Smedjebacken. Ett tjugotal deltagare från Mellansverige fick följa med på studiebesök till två av de tre Tvättstugebiblioteken. Deltagarna fick lyssna på Eva Långberg från ABF Dala Finnmark och bibliotekschefen Marie Larsdotter som berättade om hur de gjorde Tvättstugebiblioteken och varför. Det kommunala bostadsbolaget Bärkehus VD, Cia Ferner Kny, berättade om varför bostadsbolaget valt att stödja den här satsningen. Hon rekommenderar bibliotek som vill göra tvättstugebibliotek att söka samarbete med Hyresgästföreningen och sedan kontakta bostadsbolaget.

Cecilia Herdenstam från Gotlands Länsbibliotek medverkade i seminariet och berättade om Badhusbiblioteken på Gotland, en uppsökande bibliotekssatsning som verkar i samma anda som Tvättstugebiblioteken. Vid seminariet presenterades också den uppdaterade versionen av broschyren om Smedjebackens tvättstugebibliotek, skriven av Malin Magnusson Länsbiblioteket och illustrerad av Åsa-Rind Strand Hollmer. 

Projektet om Tvättstugebiblioteken har presenteras för bibliotekspersonal i Dalarna vid ett par tillfällen under 2014 och 2015, vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2014 och för ett hundratal åhörare vid Biblioteksdagarna i Lund 2015.

Fakta

Projekttid: 2012 – 2016
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektgrupp: Bibliotekspersonal i Smedjebacken, personal från ABF Dala Finnmark, personer från Hyresgästföreningen.
Projektstöd: Länsbibliotekschef Maria Törnfeldt.

Kontaktpersoner

Marie Larsdotter
Bibliotekschef Smedjebacken
Tel: 0240-660 200
E-post: marie.ohlsson@smedjebacken.se

Eva Långberg
Verksamhetsansvarig ABF Dala Finnmark
Tel: 0240-180 60, 070-628 14 94
E-post: eva.langberg@abf.se