Litteraturen i Dalarna 2017

Litteraturen som konstform i Dalarna – en kartläggning av nuläget

Ur förordet: Det är dags att lyfta litteraturen som konstform på regional nivå. Litteraturen har en stark ställning i Dalarna, såväl historiskt som i nutid, men behöver ta tydligare plats. 2015 tillkom Litteratur- och läsfrämjande verksamhet som ett ytterligare konstområde bland de nationella kulturpolitiska målen. Det välkomnar vi, men för att kunna ta ytterligare steg behövde vi veta hur det ser ut i Dalarna idag. Vilka aktörer talar vi om och hur ser de själva på sin roll, farhågor och möjligheter? En kartläggning helt enkelt, för att kunna hitta de vägar som kan bära framåt på litteraturens områden.

Litteraturen i Dalarna 2017.pdf