Ordbruk Dalarna

Ordbruk Dalarna arbetar med att främja, skapa struktur och strategi för litteraturen som konstform.

Projektet vill utifrån kartläggningen om litteraturen i Dalarna testa olika utvecklingslinjer, vilka efter utvärderingar kan skapa struktur och utgöra grund för en strategi där det egna litterära skapandet står i centrum.

Mål

I strukturarbetet ska roller definieras så att ansvar fördelas adekvat på föreningsliv, kommun, region, studieförbund, folkhögskolor och akademi. Vi tänker oss en trebent modell med noderna: skapa själv, mötesplatser (digitala/fysiska) och stöd till professionen.

Aktiviteter

  • skrivarläger för unga
  • en öppen scen för texter i vardande

Fakta

Projekttid: 1 januari 2019 – 30 november 2019
Projektägare: Region Dalarna
Projektsamordnare: Birgitta Winlöf

Birgitta WinlöfProjektsamordnare

Telefon: 072-143 81 66
E-post: birgitta.winlof@regiondalarna.se