Kastad urin

Kastad urin (tvättat prov)

Patienten får dricka 1 dricksglas vatten var 20:e minut under en 3-timmarsperiod.

Blåsan töms.

Efter ytterligare 20-30 minuter töms blåsan igen och denna urin uppsamlas för undersökning.