Bronksekret

Vid bronksköljning används 3-5 mL fysiologisk koksaltlösning.

Från avdelningar vid Falu lasarett sänds provet direkt till laboratoriet utan tillsats av fixeringsvätska.

Från övriga sjukhus/vårdcentraler tillsätts lika mängd 70% etylalkohol till provet.

Provet förvaras i kylskåp fram till snabb transport.