Aspirationscytologi och punktat

Omedelbart efter punktionen stryks materialet ut på ett par objektglas som får lufttorka.

Ytterligare ett par glas kan fixeras direkt i 95% etanol i 20 minuter och därefter lufttorka. Det är viktigt att glasen inte torkar före fixeringen.

Spritfixerat material tillsammans med lufttorkade utstryk, är av värde vid bedömning av punktat från prostata.

Vid punktat från thyreoidea, lymfkörtlar, bröst och mjukvävnad räcker det med luftfixerade glas, spritfixerade glas är onödiga.

Luftfixerade glas märks med L, spritfixerade med S. Använd blyertspenna!