Obduktionspreparat

Insända obduktionspreparat ska åtföljas av sammanfattning av sjukhistoria och kopia av obduktionsprotokoll.

Proven ska tas från representativa förändringar, gärna inkluderande övergång mellan normal och förändrad vävnad.

Hela organ kan om så önskas sändas färska för rutindiagnostisk analys. Då måste det vara överenskommet med laboratoriet i förväg och praktiskt möjligt att genomföra.

Prov måste i så fall komma till laboratoriet inom en timme efter provtagningen och senast klockan 16.00. Annars sedvanlig fixering i tillräckligt stor mängd formalin.

Preparat från oesophagus, ventrikel och tarmar klipps upp och sköljs före fixering. Klipp inte genom tumörer!

Övriga organ lämnas hela.