Cystvätska

Cystvätskan fixeras med lika delar 50% etanol och sänds sedan till laboratoriet.