Utbildningar

Samlade utbildningar och utbildningsmaterial STI.

Kondomkunskapsutbildning

Kondom är det bästa skyddet mot STI och oönskad graviditet. Därför är det viktigt att öka kondomanvändningen, främst bland unga och unga vuxna vilket är den enskilt viktigaste biten i det preventiva arbetet. För att motivera till ökad kondomanvändning krävs att personal som möter unga och unga vuxna, har vissa baskunskaper om kondomer, som till exempel storlek och funktion.

Nu kan du som känner dig ovan att prata om kondomer gå en kostnadsfri digital basutbildning om kondomanvändning. Syftet är att ge personal ökad kunskap och verktyg för att kunna motivera till kondomanvändning i mötet med unga.

Utbildningen tar cirka 40-60 minuter och det går att pausa utbildningen för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Gå in på länken för att registrera ett konto. Därefter har du två månader på dig för att färdigställa utbildningen, därefter avaktiveras kontot. Det går dock att registrera sig på nytt om det finns behov för det.