Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige utgörs av Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland och Uppsala. Nätverket bildades år 2008 och syftar till att samverka kring hiv och STI-frågor.

Genom samverkan hoppas regionerna att STI-frågorna ska ges större tyngd, att det ska gå att finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt att möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen ska öka. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive läns smittskyddsläkare. Kärngruppen har arbetsmöten två dagar i månaden och styrgruppen träffas fyra gånger per år. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och nationella informationskampanjer.