Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Dokument

Här finns dokument och blanketter för dig som är förtroendevald.

Arvodesblankett

Blanketten går att fylla i direkt från din dator. Öppna blanketten, fyll i uppgifterna, skriv sedan ut den, underteckna och skicka till den tjänsteman som handlägger dina arvoden. Anmäl eventuella fel i blanketten till chefsjurist Kerstin Cederberg.

Ansökan konferens

Ansökan om deltagande vid konferens, kurs och liknande lämnas för beslut till nämnds-/beredningsordförande för instansens verksamhetsområde eller till landstingsstyrelsens ordförande.

Dela:

Kerstin CederbergChefsjurist

Telefon: 023-49 11 13
E-post: kerstin.cederberg@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?