Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Dokument

Här finns blanketter och dokument för dig som är förtroendevald.

Arvodesblankett

Blanketten går att fylla i direkt från din dator. Öppna blanketten, fyll i uppgifterna, skriv sedan ut den, underteckna och skicka till den tjänsteman som handlägger dina arvoden. Obs! Använd en blankett per nämnd. Anmäl eventuella fel i blanketten till chefsjurist Kerstin Cederberg.

Ansökan konferens

Ansökan om deltagande vid konferens, kurs och liknande lämnas för beslut till nämnds-/beredningsordförande för instansens verksamhetsområde eller till landstingsstyrelsens ordförande.

Dela:

Eva DahlanderAdministrativ chef

Telefon: 072-229 66 50
E-post: eva.dahlander@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?