Dokument

Här finns blanketter och dokument för dig som är förtroendevald.

Arvodesblankett

Blanketten går att fylla i direkt från din dator. Öppna blanketten, fyll i uppgifterna, skriv sedan ut den, underteckna och skicka till den tjänsteman som handlägger dina arvoden. Obs! Använd en blankett per nämnd. Anmäl eventuella fel i blanketten till chefsjurist Kerstin Cederberg.

Ansökan konferens

Ansökan om deltagande vid konferens, kurs och liknande lämnas för beslut till nämnds-/beredningsordförande för instansens verksamhetsområde eller till landstingsstyrelsens ordförande.

Dela:

Hade du nytta av informationen?