Dokument

Här finns blanketter och dokument för dig som är förtroendevald.

Arvodesblankett

Blanketten går att fylla i direkt från din dator. Öppna blanketten, fyll i uppgifterna, skriv sedan ut den, underteckna och skicka till den tjänsteman som handlägger dina arvoden. Obs! Använd en blankett per nämnd. Anmäl eventuella fel i blanketten till chefsjurist.

Ansökan konferens

Ansökan om deltagande vid konferens, kurs och liknande lämnas för beslut till nämnds-/beredningsordförande för instansens verksamhetsområde eller till regionstyrelsens ordförande.

Jenny GustafssonKanslichef

Telefon: 076-291 96 54
E-post: jenny.gustafsson@regiondalarna.se