Utbildningsmaterial

Här kan du som är förtroendevald ta del av det presentationsmaterial som användes på fullmäktigeutbildningen den 14 november 2018.

Den 1 januari 2019 bildade dåvarande Landstinget Dalarna och Region Dalarna den nya regionorganisationen Region Dalarna. Men anledning av det används både begreppen "landsting" och "region" i materialet.

Välkomna – utbildning för förtroendevalda (pdf-fil, 3 sidor)

Politiskt ledarskap (pdf-fil, 15 sidor)

Fullmäktiges uppdrag och spelregler (pdf-fil, 45 sidor)

Region Dalarnas verksamhet och organisation (pdf-fil, 29 sidor)

Styrning och ledning – planeringsförutsättningar för Region Dalarna (pdf-fil, 19 sidor)

Regional utveckling (pdf-fil, 13 sidor)

Kommunikation inom offentlig verksamhet (youtube-film)

Arvoden och ersättningar (pdf-fil, 3 sidor)

Pensionsvillkor (pdf-fil, 9 sidor)

Miljö- och säkerhet (pdf-fil, 12 sidor)

Regionens ekonomi (pdf-fil, 29 sidor)

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar (pdf-fil, 9 sidor)

Region Dalarnas revisorer (pdf-fil, 16 sidor) 

Hade du nytta av informationen?