Parodontologi

Information från avdelningen för Parodontologi för dig som är vårdgivare.

Avdelningen för Parodontologi utför:

  • Specialistbehandling på patienter med parodontala problem
  • Specialistbehandling på patienter med periimplantära problem
  • Konsultationer på Folktandvårdens allmänkliniker och privattandvården
  • Fortbildning av personal i Folktandvården och Privattandvården inom ämnesområdet parodontologi
  • Auskultationsverksamhet
  • Nischutbildning
  • Utbildning utanför Regionen.
  • Forskning

Varje år tar vi emot ca 350 remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare- offentliga och privata.

Vi bedriver kliniskt utvecklingsarbete och klinisk forskning, specialistutbildning och utbildningsverksamhet som är riktad till allmäntandvården. Utför terapiplanering, utredning och behandling av parodontala sjukdomar. Scalingbehandling, Parodontal och regenerativ kirurgi. Implantatkirurgi och periimplantitbehandling.

Vid avdelningen pågår olika projekt:

  • Parodontal hälsa hos patienter före och efter icke kirurgisk behandling av parodontit på specialistklinik. Prospektiv klinisk kvalitetsstudie.
  • Överlevnad av implantat med diagnosen peri implantit efter kirurgisk behandling. Retrospektiv kvalitetsstudie.