Käkkirurgi

Information om Käkkirurgi för dig som är vårdgivare.

Avdelningen för Käkkirurgi utför:

 • Operativt avlägsnande av tänder vid tekniskt komplicerade extraktioner, t.ex. retinerade visdomständer i underkäken.
 • Implantatoperationer
 • Käkställningsanomalioperationer
 • Operatiner av käk- och ansiktsfrakturer
 • Operativt avlägsnande av slemhinneförändringar bl.a. med laser.
 • Operationer på käkleden
 • Beredskapsverksamhet för akuta käkkirurgiska frågeställningar, t.ex. käkfrakturer, svåra infektioner, blödningar.
 • Konsultationer från tandvården och sjukvården
 • Fortbildning av personal inom tandvården
 • Auskultationsverksamhet
 • Varje år hanterar vi cirka 1500 remisser

KäkkirurgiFalu lasarett

Adress: 791 82 Falun